logo

देवदर्शन

सुबह की शुरुआत,देवदर्शन के साथ...

Arti

graphic footer

हो.. महादेव हो.. महादेव..! सोमनाथ.. सोमनाथ... सोमनाथ.. हे उमापति, हे जगतनाथ, हे सोमनाथ.... सोमनाथ महादेव जगत मा कौन छे तारे समान तारा चरणो मा चौडे ब्रह्माण्ड हे जगत पिता हे सोमनाथ.. त्रिशूल धारी डमरू धारी हे सोमेश्वर सोमनाथ त्रिशूल धारी डमरू धारी हे सोमेश्वर सोमनाथ.. सोमनाथ... सोमनाथ.. सोमनाथ... हे उमापति, हे जगतनाथ हे सोमनाथ.... हो.. महादेव..! मस्तक शोभे चंदा नंदी नी छे असवारी हे गंगा धार हे ऋषभ ध्वज हे जटा धारी... हे भोला भंडारी तारी महिमा छे न्यारी भान भूली हू घेलि थई गई भक्ति मा तारी त्रिशूल धारी डमरू धारी हे सामेश्वर सोमनाथ त्रिशूल धारी डमरू धारी हे सोमश्वर सोमनाथ... सोमनाथ.. सोमनाथ.. सोमनाथ.. हे उमापति, हे जगतनाथ हे सोमनाथ... ओ.. जगत ना ते दुःख हरिने आपी छे ते शीतल छाया कंठे विष ते दया.. देवो ने दीधा ते अमृत प्यारा जगत ना दुःख ते हरिने आपी छे ते शीतल छाया.. हे जटारा जोगिन्यारा छे शिव शंभू भोला मारा हे जटारा जोगिन्यारा छे शिव शंभू भोला मारा.. जय शक्ति केरो साथ जटा पर गंगा वहे दिन रात डाक डमरू ना डम डमाट शंख नाद करे छे वाट.... जय शक्ति केरो साथ जटा पर गंगा वहे दिन रात डाक डमरू ना डम डमाट शंख नाद करे छे वाट... शिव ने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात. भोला ने भजो जीव दिन रात शिव ने भजो जीव दिन रात.. सोमनाथ, सोमनाथ.. सोमनाथ... सोमनाथ महादेव जगत मा कौन छे तारे समान तारा चरणो मा चौडे ब्रह्माण्ड हे जगत पिता हे सोमनाथ... त्रिशूल धारी डमरू धारी हे सोमेश्वर सोमनाथ त्रिशूल धारी डमरू धारी हे सोमेश्वर सोमनाथ.. सोमनाथ.. सोमनाथ.. सोमनाथ... हे उमापति, है जगतनाथ, हे सोमनाथ...