logo

देवदर्शन

सुबह की शुरुआत,देवदर्शन के साथ...

Mantra

graphic footer

खाटू श्याम महाराज का मंत्र जय श्री श्याम देवाय नमः ।। ॐ श्याम देवाय बर्बरीकाय हरये परमात्मने ।। प्रणतः क्लेशनाशाय सुह्र्दयाय नमो नमः।। महा धनुर्धर वीर बर्बरीकाय नमः ।। श्री मोर्वये नमः ।। श्री मोर्वी नन्दनाय नमः ।। ॐ सुह्र्दयाय नमो नमः ।। श्री खाटूनाथाय नमः ।। मोर्वये नमः ।। श्री शीशदानेश्वराय नमः ।। ॐ श्री श्याम शरणम् मम: ।। श्याम गायत्री मंत्र ॐ मोर्वी नन्दनाय विद् महे श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरीक प्रचोदयात्